นโยบายการคืนเงิน

หากต้องการยกเลิก จะมีระเบียบปฏิบัติดังนี้

นโยบายการยกเลิก ลูกค้าสามารถยกเลิกการจองโรงแรมโดยไม่ม่ค่าใช้จ่าย ภายในวันที่กำหนด

การยกเลิกทำได้อย่างน้อย 15 วันก่อนถึงวันเข้าพัก ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 100%ของราคาห้องพัก

หากทำการยกเลิกหลังจากนี้ โรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการคืนเงิน

หากมีการยกเลิกหรือแก้ไขภายใน 14 ถึง 6 วันก่อนวันเข้าพัก ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 50% จากราคาจองทั้งหมด

การจองโรงแรมแบบชำระล่วงหน้าและไม่สามารถขอคืนได้

การจองโรงแรมภายใต้เงื่อนไขนี้ต้องชำระเงินเต็มจำนวนในเวลาที่กำหนดและไม่สามารถคืนเงินได้ ลูกค้าจะทำการจองห้องพักน้อยกว่า 6 วันก่อนเดินทาง และยังสามารถจองภายใต้ข้อเสนอพิเศษพร้อมส่วนลดที่พัก

หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงล่าช้าหรือไม่มาเช็คอินจะถูกหัก 100% จากราคาจองทั้งหมด ห้องที่จองจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงจากวันที่กำหนดเช็คอิน หลังจากนั้นการจองจะถูกยกเลิกหากลูกค้าไม่มาแสดงตัว และจะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี